Credit: Pixabay

קיימים חובות לזכותך שטרם הוחזרו? החייב משתמט מתשלום בטענה של חדלות פירעון? אם עולה בך כל חשד כי קיימים נכסים או חשבונות בנק סודיים בהם מוסתרים כספים המגיעים לך כדין, מומלץ להיעזר בשירותי משרד חקירות. חוקרים פרטיים מנוסים יוכלו לסייע לך לאתר את הנכסים ולאסוף ראיות שיסכלו את ניסיון ההונאה ויאפשרו לך לתבוע את מלוא חובך.   

מדינת ישראל מעמידה לרשותם של אזרחיה כלים רבים ומגוונים לגביית חובות המגיעים להם כדין. ככל שאדם משתמט מהחזר חובותיו, ניתן לפנות לרשות האכיפה והגבייה ולפתוח תיק חייבים. עם זאת, לעתים קרובות מנצלים חייבים פרצות בחוק כדי להתחמק מתשלום. במובנים רבים, פרצות אלו הופכות את ישראל לגן עדן לגנבים. תהליכי שיקום כלכלי לחייבים הם חשובים ומוערכים כאשר אדם נקלע לצרה ממשית, אך לא פעם התגלה שנכסים רבים הוסתרו מעינם הבוחנת של הממונה ובית המשפט. כדי לחשוף נכסים אלו ולממשם להחזרת חובך, מומלץ להסתייע בשירות איתור נכסים. צוות עורב חקירות ליווה לאורך השנים זוכים רבים וסייע להם לחשוף ניסיונות השתמטות מתשלום שנעשו על ידי חייבים. נשמח לסייע לך לקבל את המגיע לך.

Credit: Pixabay

צוות מקצועי ומנוסה יסייע לך במגוון אמצעים

אל מול מעשי נוכלות מחוכמים אלו, יש לנקוט באמצעים מקצועיים. ברוב המקרים, ירשום החייב נכסים יקרי ערך על שם חברים וקרובים משפחה. כדי לחשוף את התרגיל, נעשה מחקר מקיף במגוון מסדי נתונים אחרי קצות חוט שיספקו את כיווני החקירה הראשונים. במהלך המחקר נחפש אחר נכסים בשווי גבוה המוחזקים בבעלות קרובי משפחתו וחבריו הקרובים של החייב ונבחן פעילות חשודה. לאחר שנאתר מספר חשודים פוטנציאליים, ננקוט בשלל אמצעים כדי לדלות מהם מידע.

צוות עורב חקירות עושה שימוש בסיפורי כיסוי מחוכמים על מנת להוציא מידע מהמעורבים בניסיונות הסתרת הנכסים בשלל מניפולציות ותואנות. מבלי שכלל יהיו מודעים לכך, עשויים השותפים לדבר העבירה למסור פרטים משמעותיים שיאפשרו לנו להגיע עד למקור הכסף. 

ממצאי החקירה קבילים בבית המשפט

משרד עורב חקירות פועל תחת רישיון של משרד המשפטים. לכן, כל ממצאי החקירה ייחשבו ככאלו שהופקו בתהליכים חוקיים ולגיטימיים לכל דבר ועניין ובעלי משקל משמעותי בהליכים המשפטיים שלך. הסתרת נכסים אינה רק בלתי מוסרית, היא מהווה עבירה פלילית ועשויה לחשוף את החייב לעונשים כבדים, לצד תשלום הפיצויים במלואם. לא משנה לאיזה צורך נדרש לך חוקר פרטי, אנו עומדים לרשותך עם טכניקות החקירה המתקדמות ביותר ועם ציוד טכנולוגי מהשורה הראשונה. לפרטים נוספים, ניתן להתקשר למספר 0772316436.

 

השאירו תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here